Outplacementaanbod in geval van medische overmacht

Voor deze doelgroep werkte Itinera een specifiek programma uit dat een antwoord biedt op de diverse vragen van de deelnemer. Uit onze ervaring merken we dat deze doelgroep extra nood heeft aan intensieve en op maat uitgewerkte coachingstrajecten met accenten, aanpak en tools die verschillen van een klassieke outplacementbegeleiding.

Het programma voldoet volledig aan de wettelijke vereisten. We bieden 30 u begeleiding aan over een periode van minimum 3 maanden.  

Itinera Talentcoaching

Basisprincipes van de begeleiding

Itinera hanteert een aantal basisprincipes in de outplacementbegeleiding.
Ze vergroten de kwaliteit van de begeleiding én verhogen de kans op het tewerkstellingssucces van de deelnemer aanzienlijk.

Wederzijds engagement van Itinera en de deelnemer

 • Zowel de coach als de deelnemer engageren zich wederzijds om tot een positief resultaat te komen.

 • Bij de intake wordt tijd vrijgemaakt om:
  • de samenwerking te bespreken;
  • de inhoud van de begeleiding te verduidelijken;
  • de wederzijdse verwachtingen scherp te stellen;
  • de regels in geval van afwezigheid en de voorhanden zijnde klachtenprocedure uit te leggen.

Oplossingsgericht coachen werkt

 • Focus op vinden van oplossingen en bereiken van een gewenste situatie.
 • Aandacht voor reeds bereikte successen, competenties en mogelijkheden.
 • Is een krachtige, positieve methode om verandering te bewerkstelligen.

Psychologische ondersteuning en respect voor het ritme van de deelnemer

 • Extra aandacht van coach voor de medische situatie van elke deelnemer.

 • Aandacht voor het opbouwen van vertrouwensband tussen coach en deelnemer.

 • De stap terug naar de arbeidsmarkt zetten is een groeiproces waarbij de coach rekening houdt met de emotionele, mentale en fysieke evolutie van de deelnemer tijdens het coachingsproces. Door rekening te houden met de verschillende snelheden van deelnemers stemt de coach de begeleiding volledig af op de snelheid waarmee de coachee stappen zet.

 • Itinera werkt samen met erkende psychologen waarop de deelnemers beroep kunnen doen in die situaties waar de begeleiding ontoereikend blijkt te zijn.

100 % maatwerk n.a.v. medische overmacht.

 • Samenwerken met een vaste coach tijdens het volledige traject.

 • Afstemming van het algemene programma op de persoonlijke noden van de deelnemer. Deze zijn in dit type van begeleiding divers:
  • Loopbaanheroriëntatie wegens fysieke beperkingen.
  • Terugkeren naar de arbeidsmarkt na burn-out.
  • De weg wijzen in mutualiteits- en verzekeringsvragen.
  • Opmaak van een actieplan op langere termijn, met gedoseerde reintegratie in de arbeidsmarkt (part time) om het gradueel verder te kunnen uitbreiden.
Clio Van der Stappen van Itinera

Eventuele aansluiting bij klassieke outplacementthema’s zoals

 • Zelfzorg
 • Zelfontdekking
 • Competentieontwikkeling
 • Succcesvol solliciteren
 • De arbeidsmarkt (her)ontdekken
 • Starten als zelfstandige