Voor organisaties > Assesment & Development Center

Hoe motiveer je werknemers?

Een medewerker op de juiste plaats is een gemotiveerde medewerker. Die draagt op zijn of haar beurt bij aan een gelukkige en succesvolle organisatie.

Hoe weet je of je werknemers zich goed voelen in hun rol? Itinera helpt je op weg.

Met een development center krijg je op een professionele manier een beeld van de aanwezige competenties in je organisatie. Speel de talenten van je medewerkers uit op de juiste plaats en in de juiste functie door een gerichte potentieelbeoordeling.

Een diepgaande competentiescreening ondersteunt de loopbaanontwikkeling van je medewerkers, wat zich vertaalt in een gezond en bloeiend bedrijf.

Erik Leenders bij Itinera
Erik Leenders bij Itinera

Hoe werkt een development center?

Een geslaagd development center is de combinatie van kennis en ervaring.

Tijdens een grondige voorbereiding van het development center wordt in overleg met de opdrachtgever een competentieprofiel opgemaakt. Vervolgens leggen we in een competentiematrix vast met welke testen of oefeningen we de competenties zullen beoordelen.

De oefeningen gaan uit van waarneembaar gedrag en sluiten zo dicht mogelijk aan bij de functie. Itinera werkt met professionele en gestandaardiseerde testen.

Het resultaat? Meer dan een rapport

Het resultaat van het development center is de samenvatting van het rapport van 1 of meerdere professionele en ervaren beoordelaars. Het eindrapport voor de klant bevat naast kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook een aanbeveling voor de verdere competentieontwikkeling van de medewerker.

Erik Leenders bij Itinera

Extra ontwikkelingsadvies op maat van jouw organisatie

Op vraag van de opdrachtgever geeft Itinera extra advies over de integratie en ontwikkeling van de gescreende medewerker. Dit advies wordt mee opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan of een opleidingsplan.

Hoe kunnen we je helpen?