Outplacement > collectief ontslag

Collectief ontslag: Itinera is jouw gesprekspartner in heel het traject

Als je meerdere medewerkers ontslaat en de regels van het collectief ontslag gelden, is Itinera jouw ideale partner in het totale traject.

Wanneer meerdere medewerkers in een bepaalde periode worden ontslagen, kan het zijn dat de wetgeving op het collectief ontslag van toepassing is. In dat geval geldt een specifiek wettelijk kader om de ontslagen medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan. Hier vindt u meer informatie over het wettelijk kader igv een collectief ontslag.

Itinera begeleidt jouw organisatie in het volledige proces (voorbereiding van het dossier, deelname aan de gesprekken met de ondernemingsraad, begeleidingen van de getroffen werknemers voor en vanaf de oprichting de tewerkstellingscel, overleg met SIA, besprekingen met sectorfondsen, eindrapportage, enz).

Itinera Talentcoaching

We volgen daarbij de volgende stappen

  • Een projectmanager bespreekt met u gedetailleerd de situatie totdat we een volledig beeld hebben van uw situatie en doelstellingen.

  • Op basis van deze informatie werkt de PM voor u een voorstel uit rekening houdend met het sociaal plan. Dit plan omvat o.a. een gedetailleerde aanpak in de periode voor de start van de tewerkstellingscel als tijdens na het einde van de tewerkstellingscel.

  • Na uw akkoord komt de SPOC op de voorgrond als het centrale aanspreekpunt doorheen het volledige traject voor alle partijen (de opdrachtgever, VDAB/ACTIRIS/FOREM, coaches, deelnemers, sectorfondsen, enz).
Erik Leenders bij Itinera

Je vindt uitgebreide informatie over de wetgeving inzake collectief ontslag op https://werk.belgie.be/nl/themas/herstructurering/actief-beheer-herstructurering

Hoe verloopt het outplacement traject?

Voortraject: Itinera verzorgt alle informatiesessies, extra individuele sessies, workshops, jobhunting, enz.

Start: nadat de ontslagen werknemer zich heeft ingeschreven in de TWC en het outplacementaanbod heeft aanvaard. Op basis van de leeftijd start een traject van minimum 3 of 6 maanden plus eventuele verlengingen. De coach begeleidt de deelnemer vanaf de start van de nieuwe tewerkstelling in een nazorgtraject.

Rode draad: een deelnemer start het traject met een individueel intakegesprek met de coach die hem/haar volgt doorheen het volledige traject. Bij de start worden de grote lijnen van het traject uitgetekend. Dit wordt vertaald naar een individueel actieplan dat de rode draad vormt doorheen de begeleiding.

TWC: doorheen het traject neemt de SPOC deel aan de vergaderingen van de TWC waar hij rapporteert over de stand van zaken.

Eindverslag: de SPOC levert een eindverslag aan u en de TWC met de tewerkstellingsresultaten

Enkele referenties: