Voor organisaties > loopbaanontwikkeling

Dankzij loopbaanontwikkeling, groeit de tevredenheid & motivatie van de medewerkers

Een gericht beleid rond loopbaanontwikkeling maakt het voor de hr-manager mogelijk om flexibel in te spelen op plotse veranderingen in de markt.

Het menselijk kapitaal van je bedrijf is het fundament om een succesvolle toekomst uit te bouwen. Door te focussen op loopbaanontwikkeling groeit je onderneming, samen met de tevredenheid en motivatie van de medewerkers.

Itinera Talentcoaching

Wat is een gericht beleid rond loopbaanontwikkeling voor organisaties?

Interne loopbaanpolitiek levert je organisatie  heel wat voordelen op:

  • zicht op de inzetbaarheid van het talent in je organisatie en op de juiste aanpak om dit talent nog te vergroten
  • een moderne visie en werkbaarheidspolitiek die werknemers motiveren om zich efficiënt en geëngageerd in te zetten
  • een aanpak die de competenties van je medewerkers laat groeien vanuit een overwogen korte- en langetermijnvisie
  • stijgende motivatie en dalend verloop van medewerkers
Itinera Talentcoaching

Wat bereik je samen met onze hr-consultant?

De hr-consultants van Itinera staan voor je klaar met…

  • een visie op loopbaanontwikkeling die past binnen jouw strategische ondernemingsvisie
  • een Career Deal met een win-win voor werknemer en werkgever
  • loopbaangesprekken die medewerkers actief leren sleutelen aan hun loopbaan binnen jouw organisatie
  • een gedetailleerd zicht op werkbaarheid door de werkbaarheidsscans
  • teams met concrete afspraken rond rol- en taakinvulling