De arbeidsdeal en de verhoging inzetbaarheid - 30 wk opzeggingstermijn

Vanaf 01/01/2023 hebben ontslagen werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, recht op een ontslagpakket bestaande uit twee delen:

 • Deel I: 2/3 van de opzeggingstermijn, met een minimum van 26 weken;
 • Deel II: een opzeggingstermijn, die overeenstemt met het resterende deel (max. 1/3) van de totale opzeggingstermijn.
  • De ontslagen werknemer mag tijdens zijn opzeggingstermijn afwezig zijn met loonbehoud om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen.
  • De waarde van die maatregelen stemt overeen met de werkgeversbijdragen op de vergoeding van deel II van het ontslagpakket.
  • Wie ontslagen is met een opzeggingsvergoeding, moet zich ter beschikking houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen. Ook hier stemt de waarde van de maatregelen overeen met de werkgeversbijdragen op deel II van de opzeggingsvergoeding.
  • De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen: opleidingen, coachings, extra outplacementbegeleiding,…

De bestaande outplacementregels betreffende de algemene regeling blijven onverkort en ongewijzigd van toepassing voor de werknemers die aanspraak kunnen maken op inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Wat kan Itinera als outplacementkantoor betekenen:

 • Meer details over deze maatregel zullen in de loop van de maand december bekend worden. We zullen dan ons aanbod ‘inzetbaarheidsbevorderende maatregelen’ bekend maken.