6 stappen voor de aanpak van een re-integratie op het werk na afwezigheid

In haar laatste publicatie Reflect van september 2022 stelt het VBO 6 interessante pistes voor om tot een succesvolle re-integratie te komen (lees hier het volledige artikel https://issuu.com/vbofeb/docs/nl-web-sept?fr=sNjk2ZjE5ODYzOTY)

1. Grijp zo snel mogelijk in

Het is belangrijk om de re-integratiestrategie zo snel mogelijk op te starten omdat de kans op werkhervatting tijdens de eerste maanden het grootst is tijdens de eerste maanden. Na verloop van tijd duiken andere problemen op waardoor het herstel en de werkhervatting steeds moeilijker worden. Uit wetenschappelijk onderzoek zou ook blijken dat een herstel spoediger verloopt wanneer werkhervatting er deel van uitmaakt.

2.  Kies voor een aanpak op basis van capaciteiten

Om de voeling met de arbeidsmarkt niet te verliezen, worden de medewerkers best snel opgevolgd zonder druk uit te oefenen en met respect voor de aspiraties van de betrokken. Centraal bij deze aanpak is de focus op verworven kennis en ervaringen en open te staan voor wat hij of zij nog wel kan.

3. De mogelijkheden van beide partijen op elkaar afstemmen

Het is algemeen gekend dat werken bijdraagt aan het persoonlijk welzijn. Rekening houdend met de fysieke en mentale mogelijkheden, is het belangrijk om dat wie aan de slag kan, ook aan de slag gaat. Daarbij is het zoeken van evenwichtige oplossingen voor alle partijen uiteraard een belangrijke uitdaging.

4. Gebruik alle pistes

Dankzij de scherpere focus op re-integratie, ontdekken bedrijven steeds meer formele en informele manieren om de afwezige medewerker te re-integreren in de werkomgeving. Maar er moet zeker meer ondersteuning komen voor grote en zeker voor kleine bedrijven om het pallet aan oplossingen en mogelijkheden uit te breiden. Mogelijkheden zijn talrijk: deeltijdse en progressieve werkhervatting, omscholing of heroriëntatie gefinancierd door he RIZIV, inschakelen van particuliere re-integratie-experts.

5. Stimuleer samenwerking tussen artsen

Naast een nijpend tekort aan arbeids-en adviserende artsen ontbreekt een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen huisartsen, adviserende artsen en arbeidsartsen.

6. Beter voorkomen dan genezen

Er moet een preventiebeleid voor arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt met focus op musculoskeletale en psychische stoornissen, de twee belangrijkste soorten aandoeningen die tot arbeidsongeschiktheid leiden.