Hoe pak ik medische overmacht aan in mijn organisatie?

In 2016 legde de toenmalige regering de basis om langdurig zieken terug naar het werk te begeleiden terug . Deze basis wordt na 6 jaren bijgewerkt met als grote vernieuwing een tweede procedure specifiek gericht op de beëindiging van de arbeidsrelatie wegens medische overmacht.(cfr Belgisch Staatblad 2022-09-20)

De bestaande procedure gericht op de re-integratie van langdurig afwezigen wordt op een aantal punten bijgewerkt en losgekoppeld van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De aanpassingen aan de procedure voor re-integratie werden van kracht vanaf 1 oktober 2022. (zie https://werk.belgie.be/nl/nieuws/re-integratietraject-20-wijzigingen-aan-de-procedure-van-het-re-integratietraject-voor)

De aparte procedure, in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, zal vermoedelijk in november van kracht worden. De Preventie-adviseur-arbeidsarts is de centrale figuur in deze procedure die pas ten vroegste na 9 maanden ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid kan worden opgestart.

Tevens is er sprake van de oprichting van een ‘terug naar werk’-fonds waarin de werkgevers bij ieder ontslag omwille van medische overmacht een bedrag van € 1.800,- moeten storten. De middelen van dit fonds zullen dan door de ontslagen werknemers gebruikt worden voor gespecialiseerde coaching of loopbaanbegeleiding. Ze kunnen echter ook nog steeds beroep blijven doen op het reeds bestaande outplacementaanbod.