Advies

Wat zijn mijn softskills en hoe achterhaal ik deze?

Beste Erik,

Ik hoor mijn baas altijd maar zeggen dat we moeten onze softskills moeten ontwikkelen. Als ik op het internet ga kijken naar de betekenis hiervan, loop ik wat verloren in de diverse omschrijvingen. Kan je me zeggen wat de betekenis is van softskills en hoe ik de mijne kan ontdekken?

Erik Leenders bij Itinera

Advies van coach Erik

Beste Anja,

Ik vraag me af of er een vastomlijnde definitie bestaat van het begrip softskills maar via een omschrijving kan ik jou zeker duidelijk maken waarover het gaat. Softskills zijn een geheel van persoonlijke vaardigheden die zich vooral tonen in relatie tot de ander en die betrekking hebben op communicatie en sociale vaardigheden, emotionele intelligentie, persoonlijke efficiëntie, enz. Softskills staan tegenover hardskills (technische vaardigheden) en samen verwijzen ze naar vaardigheden die we kunnen aanleren waarbij de hardskills een pak gemakkelijker meetbaar zijn dan de softskills.

 

Zo kan een buschauffeur bijvoorbeeld zijn rijtechnieken goed beheersen maar daarom is hij niet automatisch een hoffelijk chauffeur in het verkeer. Hoffelijkheid, vriendelijkheid en communicatievaardigheid met de reizigers zijn softskills.

Bij het aanleren en ontwikkelen van onze softskills, steunen we o.a. op onze kwaliteiten die ervoor zullen zorgen dat we een bepaalde softskill gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Zo zal het voor de buschauffeur eens zo gemakkelijk zijn om vriendelijk te leren communiceren met de reizigers als hij beschikt over de natuurlijke kwaliteit om vlot contact te leggen met anderen.

Hoe achterhaal ik mijn softskills?

We beschikken allemaal over een hele reeks softskills maar om te weten welke tot jouw kernvaardigheden behoren, kan je bijvoorbeeld stilstaan bij de successen die je de laatste 5 jaren op professioneel vlak hebt gerealiseerd. Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

  1. Hoe heb ik die situatie aangepakt? Welke acties heb ik ondernomen?
  2. Welke hindernissen ben ik tegengekomen en hoe heb ik deze overwonnen?
  3. Wat heeft er specifiek toe bijgedragen dat ik het succes heb gerealiseerd? 
  4. Stel jezelf de vraag welke communicatieve of sociale vaardigheden je hierbij op een natuurlijke wijze hebt ingezet ? Hoe heb je de mensen in deze situatie benaderd? Hoe efficiënt was je in de aanpak van de situatie?
  5. Vraag feedback aan een vriend(in), je partner of een collega of zij deze vaardigheden in jou herkennen.

Op deze manier kan je zeker minimum 5 basis softskills voor jezelf ontdekken. 

Ik wens je nog veel succes !!

Erik Leenders