Hoe benutten we de collectieve intellegentie in een organisatie?

Meer en meer doen overheden en private organisaties beroep op de collectieve intelligentie van de organisatie. Immers blijkt dat over het algemeen maar een klein percentage van de kennis en ervaring binnen een organisatie ten volle wordt benut, terwijl er zoveel meer collectieve intelligentie binnen de organisatie aanwezig is.

Om de collectieve intelligentie beter te kunnen aanspreken, zullen leidinggevenden het initiatief moeten nemen om structuren hiervoor te organiseren en op te zetten

Belangrijke voorwaarden

Voor sommige kennis en ervaring is het minder evident om een uitwisseling concreet te realiseren want er moeten immers voldoende peers aanwezig en beschikbaar zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is de nood aan voldoende veiligheid. Zonder deze veiligheid zullen de medewerkers hun persoonlijke kennis maar ook hun vragen en twijfels niet of maar beperkt gaan delen.

Wat kan Itinera nu al voor u doen?

Itinera organiseert voor interne en zelfstandige loopbaancoaches begeleide intervisiegroepen: lees hier hoe we dat doen:

https://itinera-talentcoaching.be/schrijf-je-hier-in-voor-de-groeicirkel/