Opleiding

Hoe doe ik een vlot verzuimgesprek

Over wat gaat het?

In deze opleiding leren de deelnemers specifieke vaardigheden en tools in te zetten om een efficiënt en respectvol verzuimgesprek te voeren.

Clio Van der Stappen van Itinera

Resultaat van deze opleiding ?

De deelnemers kunnen direct na deze opleiding aan de slag met:

  • Inhoudelijke kennis over de verschillende types van verzuimgesprekken (aanmelding, opvolging, terugkeer, regelmatig verzuim).
  • Kunnen een onderscheid maken tussen objectieve informatie en vermoedens.
  • Kunnen aan de hand van typevragen, een verzuimgesprek efficiënt & respectvol voeren.

Aanpak

De trainers van Itinera werken steeds op een speelse, interactieve en respectvolle manier.

We werken na een kennismaking met de opdrachtgever en een grondige analyse van de opleidingsvraag, een opleidingsplan uit dat is afgestemd op het deelnemerspubliek en de uitdagingen van de organisatie.

In een natraject evalueren we samen met de opdrachtgever de opleiding, het resultaat en de volgende te ondernemen stappen (bv intervisie).

Centrale thema’s van de opleiding kunnen zijn

  • Wat is verzuim
  • Wat is het verzuimbeleid van de organisatie
  • Focus op welzijn, veerkracht, stressbestendigheid
  • Interne cijfers en doelstellingen
  • Soorten verzuim en impact op de organisatie
  • Het meldingsgesprek, het opvolgingsgesprek, het terugkomgesprek
  • Het regelmatig-verzuimgesprek

Doelgroep

Alle leidinggevenden die een verzuimgesprek moeten voeren.