Opleiding

Teamcoaching: samen zetten we stappen vooruit

Ruimer kader van een teamcoaching

Een teamcoaching is een maatgerichte begeleiding om vanuit een behoefte specifieke ontwikkelingsdoelen van teams en medewerkers te ondersteunen.

Het is steeds de bedoeling om d.m.v. zelfinzicht de zelfredzaamheid en specifieke vaardigheden van het team te vergroten steeds in relatie tot de dagelijkse praktijk.

Erik Leenders bij Itinera

Wanneer doe je beroep op een teamcoaching

Je wil als team samen naar een efficiënter niveau van samenwerking evolueren door stil te staan bij de samenwerking en de communicatie, bij de praktische afspraken en de processen of bij het vertrouwen tussen de teamleden.

Soms maar niet noodzakelijk is sprake er van onderlinge spanningen, verwijten naar elkaar, of wordt er veel geroddeld in kleine groepjes.

De voordelen van een teamcoaching

1️⃣ Samenwerking: Teamcoaching bevordert samenwerking door:

   – Duidelijke communicatie: Coaches helpen teams bij het ontwikkelen van sterke communicatievaardigheden. Dit vermindert misverstanden en conflicten, en bevordert de harmonie in het team.

   – Vertrouwen: Teamleden leren elkaar beter kennen en ontwikkelen onderling vertrouwen. Dit is essentieel voor open communicatie en het delen van ideeën.

   – Synergie: Door teamcoaching ontstaat synergie, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Teamleden leren hoe ze elkaars sterke punten kunnen benutten, wat leidt tot betere prestaties.

2️⃣ Leiderschap: Teamcoaching draagt bij aan leiderschapsontwikkeling door:

   – Leiderschapsvaardigheden: Coaches helpen teamleden leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, ongeacht hun rol in het team. Dit bevordert effectieve besluitvorming en empowerment.

   – Motivatie: Leiderschapscoaching inspireert teamleden om hun volledige potentieel te benutten. Ze leren hoe ze anderen kunnen motiveren en leiden naar gedeelde doelen.

3️⃣ Mentale veerkracht: Teamcoaching verbetert mentale veerkracht door:

   – Stressmanagement: Teamleden leren omgaan met stress en druk op het werk. Dit draagt bij aan een gezonde werkomgeving.

   – Probleemoplossing: Door coaching leren teamleden effectieve strategieën voor het oplossen van problemen en het overwinnen van uitdagingen.

   – Zelfvertrouwen: Teamcoaching helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positieve mindset, wat essentieel is voor veerkracht.

4️⃣ Resultaten: Teamcoaching leidt tot betere resultaten door:

   – Focus op doelen: Coaches helpen teams bij het stellen van duidelijke doelen en het ontwikkelen van actieplannen om deze te bereiken.

   – Meetbare verbeteringen: Door coaching worden verbeteringen meetbaar, wat leidt tot grotere efficiëntie en effectiviteit.

   – Positieve werkomgeving: Een goed gecoacht team gedijt in een positieve werkomgeving, wat de motivatie en productiviteit verhoogt.

Wat leer je tijdens een teamcoaching

Hoe verloopt een teamcoaching

 • Kennismaking & afstemming: de coach maakt voldoende tijd vrij om elkaar te leren kennen, zelfs collega’s die al jaren samenwerken, komen in een nieuwe situatie terecht en leren elkaar op een andere manier kennen.

 • Praktische afspraken: de coach bespreekt met de teamleden de belangrijkste regels van de teamcoaching (confidentialiteit, GSM-gebruik, pauzes, afwezigheden, enz) met het oog op een vlot en respectvol verloop.

 • Inbreng van thema’s: de coach beslist met welke methodiek de thema’s van de coaching worden ingebracht (cfr plenaire bespreking, subgroepen, opstellingen, presentaties, moodboards, enz).

 • Teamcoachingsessies: het team komt samen, werkt rond de ingebrachte thema’s, krijgt tussentijdse opdrachten, evalueert de inzichten, geeft feedback op het proces, enz.

 • Afronding: de teamcoaching rondt af met een samenvatting, gezamenlijke conclusie en afgesproken actiepunten op basis van de verworven inzichten.

 • Evaluatie: de deelnemers geven feedback over het proces en de samenwerking en evalueren de teamcoaching schriftelijk.

Hoe ziet het voor- en natraject met de opdrachtgever eruit

 • Voorafgaandelijke bespreking :
  • Specifieke verwachtingen qua gedragsverandering
  • Bespreking van de communicatie voor & na de teamcoaching:  wie doet wat.
 • Tussentijdse evaluatie & bijsturing indien nodig:
  • Afchecken met trainer
 • Afspreken hoe de integratie van max 2 leerpunten na de teamcoaching kunnen worden opgenomen in de feedback – & coachingscyclus;
 • Feedbackgesprek met trainer en opdrachtgever
 • Organiseren van opvolgacties zoals intervisies, lunchsessies, enz.

Wat zeggen de deelnemers over de teamcoaching

 • “de teamcoaching oversteeg mijn verwachtingen, ik merk dat we nu meer openstaan voor diversiteit in het team” – Geoffrey S.
 • “ik kan heel wat inzichten die ik tijdens de teamcoaching kreeg, concreet dagdagelijks gebruiken” –Tatiana B.
 • “ik realiseer nu welke impact mijn houding heeft op de werking van het team” – Soufiane A.
 • “ik merk dat we sinds de teamcoaching veel respectvoller met elkaar omgaan” – Cynthia S.
 • “ik vond de teamcoaching super interessant, ik merk bij mezelf dat ik meer rekening houd met mijn collega’s” – Tanja D.
 • “ik realiseer me dankzij de feedback van mijn collega’s dat ik zeer veel ‘ja, maar’ zeg;  ik verplicht mezelf nu om specifiekere feedback geven, waar stem ik mee in waar heb ik bedenkingen of vragen bij’- Fatima S.