Voor organisaties > outplacement > individueel ontslag

Outplacement: start laagdrempelig

  1. Met enkele vragen bepalen we of je als werkgever een outplacementtraject moet aanbieden. Zo weet je meteen waar je staat.
  2.  Je krijgt een ontwerp van een voorstelbrief voor je werknemer en een stappenplan met het trajectoverzicht voor jullie beiden. 
  3. Outplacement in groep, individueel of gemengd: wat is van toepassing of wat is de beste formule? Je krijgt advies en een helder voorstel aangaande de inhoud en de kostprijs.
  4. Heb je gekozen voor een formule, dan wachten we op een positief antwoord van je medewerker. Intussen zoeken wij de juiste coach en bereiden we het traject voor.
  5. Gaat je werknemer in op het aanbod? Dan start het outplacementtraject. Gaat hij/zij niet akkoord? Dan hoef je niets te betalen.
Clio Van Der Stappen bij Itinera

Dit zijn de resultaten voor de werkgever:

  • Je bent tijdig in orde met de wettelijke vereisten en vermijdt zo sancties.
  • Je verzacht het afscheid, bewaart de sociale vrede en beschermt je imago.
  • Je vergroot de kansen van je medewerker op de arbeidsmarkt gevoelig.
  • Je vertrouwt de Executives en/of directieleden toe aan een ervaren outplacementpartner.