Opleiding

Leren coachen als leidinggevende

Ruimer kader van deze opleiding

Een leidinggevende komt met zijn team tot de beste resultaten wanneer hij/zij naast de operationele taken zoals organiseren, plannen en delegeren ook aandacht heeft voor de ontwikkeling van de medewerkers.

Medewerkers met vertrouwen stimuleren om hun eigen talenten te ontwikkelen, krijgt daarmee een even belangrijke plaats in het palet van kerncompetenties van een leidinggevende.

De coachende houding van de leidinggevende leidt tot stijgende motivatie en betrokkenheid van de teamleden. En dat is dan weer één van de belangrijke basissen om tot unieke resultaten te komen.

Itinera Talentcoaching

Wat leer je tijdens deze training

 • je krijgt meer inzicht in je eigen coachingsstijl; wat zijn je sterke en te ontwikkelen competenties;
 • je verbetert je coachingscompetenties;
 • je leert een coachingsklimaat binnen je team te installeren waar er ruimte is voor dialoog, respect voor verschillen en energie om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken

Op het einde van deze training

 • weet je hoe je als leidinggevende kan coachen;
 • hoe je een coachingsgesprek efficiënt aanpakt;
 • hoe je doelstellingen en actieplannen moet opstellen;
 • hoe je een aangenaam gespreksklimaat opbouwt;
 • ken je de explorerende coachingsvaardigheden;

We organiseren deze opleiding over 3 dagen

 • dag 1 & dag 2 werken we aan het trainen van de basisvaardigheden
 • dag 3 : verdiepingsdag waarbij we aan de slag gaan met concrete situaties uit de praktijk

Hoe pakken we deze opleiding didactisch aan

 • de deelnemers krijgen ter voorbereiding een korte schriftelijke opdracht;
 • tijdens de opleiding en tussen de opleidingsdagen passen we verschillende werkvormen toe waardoor de opleiding dynamisch, interactief en afwisselend wordt;
 • de deelnemers passen onmiddellijk het geleerde toe op hun eigen situatie via de inbreng van concrete real life cases;
 • dankzij de interactie in de groep krijgen de deelnemers feedback op hun vaardigheden en leren ze via de praktijkcases van de andere deelnemers;
 • na het traject kunnen de deelnemers blijvend netwerken en samenwerken. 

Hoe ziet het voor- en natraject met de opdrachtgever eruit

 • vooraf bespreking van de:
  • specifieke verwachtingen qua gedragsverandering;
  • communicatie voor en na de opleiding: wie doet wat, welke teasers worden ingezet, communicatie van CEO of andere influencer binnen de organisatie;
  • inhoud van de  voorbereidende opdrachten of vragenlijsten voor de deelnemers;
 • afspreken hoe de integratie van max 2 leerpunten na de opleiding kunnen worden opgenomen in de feedback – & coachingscyclus;
 • feedbackgesprek met trainer en opdrachtgever na de opleiding o.a. aan de hand de evaluatie van de deelnemers;
 • voorbereiding en organiseren van opvolgacties zoals intervisies, lunchsessies, enz.

Wat zeggen de deelnemers over deze training

 • “ik vond het stuk over feedback geven super interessant, we hebben ook voldoende kunnen oefenen tijdens de opleiding”
 • “ik ben vertrokken met een duidelijk zicht op mijn eigen stijl, ik zie nu ook waar mijn sterktes zijn en valkuilen, top opleiding”
 • “het belang van open en gesloten vragen stellen was een echte eyeopener”
 • “ik vond het heel interessant om op een veilige en open manier te kunnen oefenen tijdens de opleiding”
 • “het GROW-model pas ik nu al toe in mijn dagelijkse praktijk”
 • “ik realiseer me nu hoe belangrijk het is om een positief en open gespreksklimaat te organiseren”
 • “de opleiding was super interessant, heel interactief, trainster wist ons telkens opnieuw te boeien”