Itinera hielp de interim opdracht duidelijk af te lijnen

Interview Leen Vermeulen, HR Manager CAW Antwerpen

Sinds 2 jaar ben ik HR- Manager bij het CAW Antwerpen. CAW Antwerpen staat voor centrum voor algemeen welzijn en biedt hulpverlening aan verschillende doelgroepen zoals aan daklozen, jongeren, mensen met financiële problemen of mensen in een crisissituatie.

Hoe ben jij in contact gekomen met Itinera?

Itinera is meer dan een HR bureau, het is een begrip dat voor mij al lang meegaat.  Ik ken de Managing Director, Erik Leenders uit mijn HR-netwerk en ik ben Itinera doorheen de jaren steeds blijven volgen. CAW Antwerpen doet al jaren beroep op Itinera als outplacementpartner en nu recent ook als interim management partner.

Met welke vraag ben je bij Itinera komen aankloppen?

De concrete aanleiding om beroep te doen op de interim management diensten van Itinera heeft rechtstreeks te maken met de bedoeling van de directie van CAW Antwerpen om de HR-diensten meer in de schijnwerpers te zetten.  Toen CAW Antwerpen in 2014 fusioneerde met enkele kleinere CAW’s is er heel intens gewerkt om de cliëntinstroom te optimaliseren. Ondertussen zijn ook de ondersteunende diensten waaronder de HR-afdeling een grotere rol beginnen spelen binnen de totale werking van het CAW Antwerpen.  Om deze diensten meer in de spotlights te zetten, werd er een extra budget vrijgemaakt door de directie.

Met dit budget wilde ik alvast twee dringende HR-projecten meer vorm te geven: eentje met een heel sterke juridische inslag nl. het aanpassen van het arbeidsreglement en een ander project met een heel analytische focus om de kern-HR-processen te optimaliseren. Om deze projecten tot een goed einde te brengen, hebben we beslist om ervaren experts in huis te halen om op korte termijn grote stappen voorwaarts te kunnen zetten.  

Hoe is het rekruterings- & selectieproces verlopen?

Een consultant van Itinera heeft onze vraag onmiddellijk geanalyseerd. Snel hebben ze een aantal beschikbare en geïnteresseerde kandidaten voorgesteld via hun CV. Ik heb samen met de consultant van Itinera een grondige selectie procedure gevolgd met heel veel informatie-uitwisseling met zowel de kandidaten als met de consultant van Itinera. Samen met het advies van de Itinera-consultant en de kennis en ervaring die ze hebben met de voorgestelde kandidaten, hebben we de perfecte match voor de projecten gevonden.

Clio Van Der Stappen van Itinera

Hoe loopt de samenwerking met Itinera sinds de interim managers aan de slag zijn gegaan?

Na de start van opdrachten houdt Itinera de vinger aan de pols en informeert regelmatig hoe de opdrachten lopen zowel bij ons als bij de interim managers zelf.  Ik apprecieer dit ten zeerste.

In welke mate ben je nog overtuigd om interim managers in te zetten?

Het is niet alleen ongelooflijk fijn om extra expertise te kunnen aanboren maar ook heel interessant om via een paar vreemde ogen dingen te ontdekken die je zelf niet meer ziet; op die manier krijg je feedback en signalen over de organisatie en over de werking die heel welkom is en waarmee we verder aan de slag kunnen.

Hoe reageren andere afdelingen op de veranderingen dankzij de input van de interim managers?

De opdracht van één interim manager heeft ook een hele sterke link met de finance afdeling. Ook deze afdeling is super positief over het resultaat van het werk van de interim manager.

Hoe zou je de kwaliteit van de diensten van Itinera kort kunnen samenvatten?

Dankzij het concreter maken van onze vraag, heeft Itinera de ‘juiste’ interim managers naar CAW Antwerpen kunnen toe leiden. Naast de regelmatige opvolging verloopt ook alle administratie die samengaat met de 2 projecten ongelooflijk vlot. We kunnen met een blind vertrouwen samenwerken met Itinera waardoor we ons kunnen focussen op onze kerntaken en extra tijd winnen.  

Daarenboven reageert Itinera steeds zeer snel: wanneer ik een vraag stel, duurt het nooit langer dan enkele uren voordat een medewerker van Itinera concreet antwoordt of laat weten snel op zoek te gaan naar een antwoord.

Een mensgerichte en respectvolle aanpak

De rode draad in onze aanpak is de persoonlijke benadering. Als trouwe reisgezel willen we mensen laten openbloeien in hun loopbaan en bedrijven laten groeien. Het traject is afgestemd op jouw noden en verwachtingen, waardoor je nieuwe professionele mijlpalen bereikt.